Disclaimer | Privacy

De website Cateringservice.nl (hierna te noemen: “de Site”) wordt beheerd door Cateringservice.nl,

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden dan bent u niet bevoegd om de Site te gebruiken.

Bestellen van Catering
Indien via de website van de cateraar eten wordt besteld, dan gelden de algemene voorwaarden van de cateraars.
Heeft u een dispuut over de bezorgtijd of de kwaliteit van het eten – dan verwijzen wij u door naar de Algemene Leveringsvoorwaarden van de desbetreffende cateraar. U dient uw dispuut met het desbetreffende cateraar zelf af te handelen. Cateringservice.nl is hierin geen partij of tussenpersoon.

Offertes
Catering offerteaanvragen worden direct doorgestuurd naar de cateraars. Cateringservice.nl is hierin geen partij of tussenpersoon.
De aanvrager van de catering offerte dient zelf te onderhandelen met de cateringbedrijven.
Cateringservice.nl sluit dan alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook uit.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Cateringservice.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Cateringservice.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.
2. De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. Cateringservice.nl garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
3. Cateringservice.nl heeft een inspanningsverplichting, géén prestatie verplichting. Laatst genoemde verplichting bestaat uit dat uw bedrijf gevonden wordt de de Site.
4. De informatie op de Site kan op ieder door Cateringservice.nl gewenst moment worden gewijzigd. Cateringservice.nl behoud zich het recht zonder opgaaf van reden “aanmeldingen” van bedrijven te weigeren die niet voldoen aan de vereiste criteria.